Normes

Aquest és un extracte de les normes aplicables a la sala. Abans de reservar-la, és necessari conèixer i acceptar les CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ així com els ASPECTES LEGALS i la POLÍTICA DE PRIVACITAT

 • Les portes d'accés al local han d'estar sempre tancades.
 • Està prohibit menjar al parc de boles i entrar amb sabates.
 • Està prohibit penjar decoració fora dels llocs indicats (penjadors en paret).
 • Està prohibit tirar confeti i arròs.
 • L'entrada i estada de menors d'edat a la sala haurà de ser supervisada per adults majors d'edat que es responsabilitzaran de la seva vigilància.
 • Està prohibit el consum d'alcohol per menors, fumar i l'ús de substàncies prohibides segons la normativa legal.
 • Està prohibida l'entrada a l'interior de la sala d'armes, artefactes pirotècnics, materials explosius, inflamables o insalubres.
 • Està prohibida l'entrada d'animals, bicicletes, patinets i pilotes de cuir.
 • Està prohibida la realització d'activitats il·lícites, contràries a l'ordre públic i la moral.
 • La persona que lloga la sala respon de qualsevol dany o desperfecte en la mateixa i al mobiliari, responent així mateix a la falta d'elements o parts integrants dels mateixos.
 • La persona que lloga la sala manifesta haver comprovat el correcte estat de les instal·lacions acceptant les condicions del mateix i comprometent-se a deixar la sala en les mateixes condicions.
 • L'Hoci Centre SL no es fa responsable dels objectes que puguin oblidar-se o extraviar-se.
 • L'entrada i sortida del local ha de ser respectuosa amb els veïns. Respectin el descans dels veïns.